Báo cáo thông tin xấu

Mạng xã hội Thuongtruongplus tiếp nhận mọi thông tin của tất cả thành viên về các thông tin xấu, vi phạm pháp luật, không phù hợp với hoạt động của mạng xã hội. Mọi thông tin xin phản hồi cho chúng tôi.

Trụ sở: 143 Trần Nhân Tôn, P.2, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 0908.246.479

Email: thuongtruongplus.mxh@gmail.com

Xin cảm ơn !